Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Cechy nad zlato

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA 5. JARNÍ VÝSTUP
NA PETRÁŠKOVU HORU
22. dubna 2017


4. JARNÍ VÝSTUP
NA PETRÁŠKOVU HORU
23. dubna 2016
FOTOGALERIE

 

Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob  Čechy nad zlato vzniklo v roce 1996 a bylo vytvořeno za účelem ochrany životního prostředí v oblastech ohrožených průzkumem ložisek a těžbou zlata. Mimo jiné se mu podařilo spolu s dalšími subjekty prosadit do novely geologického a malého horního zákona zákaz kyanizace při loužení nerostů. Fungování Sdružení Čechy nad zlato má smysl i dnes. Dokládají to některé články a dokumenty na těchto webových stránkách.   

 

Film Čechy – nový Klondike?

 

Česká televize odvysílala na konci března dokumentární film s názvem Čechy – nový Klondike? Televizní dokument Miloše Kužvarta a Martina Slunečka se na příkladech tří zlatých ložisek (Mokrsko, Petráškova hora a Kašperské Hory pokouší zachytit opakované úsilí obcí odvrátit průzkum a těžbu zlatých ložisek. Současně přibližuje zkušenosti s těžařskými firmami z devadesátých let, kdy Ministerstvo hospodářství nabídlo zdarma soukromým prospektorům průzkum a de facto následnou těžbu... Historie se opakovala v roce 2012, kdy řada našich i zahraničních těžařů podala žádosti o stanovení průzkumného území zlatých ložisek. V Programovém prohlášení vlády z února 2014 se sice uvádí, že vláda neumožní průzkum a těžbu, ale zahraniční firmy boj o zlatou hostinu nevzdávají.
Pořad můžete vidět v archivu České televize ZDE

Výzva ZPÁTKY NA ZEM

 

Kontakt:

 

Ing. Josef Vondrášek
předseda Sdružení
+ 420 777 750 324
 

Markéta Balková
místopředsedkyně Sdružení
+ 420 724 705 685
 

Jiří Šťástka
místopředseda Sdružení
+ 420 724 290 290

 

Každá obec má ve sdružení Čechy
nad zlato podíl 3,85 % - konsolidace

3. JARNÍ VÝSTUP

NA PETRÁŠKOVU HORU
25. dubna 2015

FOTOGALERIE VIDEO

 

Zájem o těžbu zlata ve zpravodajských
relacích českých celoplošných televizních stanic. ODKAZY NA REPORTÁŽE

Zdravý rozum zvítězil, příroda je nad zlato
článek z únorových Třemšínských listů čtěte ZDE

Sdružení Čechy nad zlato podpořilo
Pochod proti zlatu v Kašperských Horách 
FOTOGALERIE, VIDEO Z AKCE

 

Druhý Jarní výstup na Petráčkovu
horu aneb Překrásnou brdskou přírodou
proti průzkumu a těžbě zlata

FOTOGALERIE A VIDEO
 

***

Vyčerpávající boj proti těžbě zlata
podpořila v Mokrsku řada osobností

FOTOGALERIE
 

***

Šumavské Kašperské Hory
FOTOGALERIE

 

Sdružení vyvíjí zejména tyto činnosti:

- účast na ochraně a tvorbě životního prostředí
  v oblastech ohrožených prospekcí 
  a těžbou zlata v Čechách
- podpora aktivit k prosazování ochrany a racionálního 
  využívání ostatního nerostného bohatství s nejmenším
  možným negativním vlivem na životní prostředí
- organizace a koordinace aktivit proti průzkumným
  a těžebním aktivitám, jež hrozí poškozením životního
  prostředí a krajinného rázu
- podpora a posilování rozvoje územní samosprávy
  a účasti veřejnosti na rozhodování o závažných
  zásazích do životního prostředí
- účast na zkvalitňování a demokratizaci územně
  plánovací činnosti a rozhodovacích správních činností

Pro plnění svých cílů Sdružení zejména:

- organizuje výměnu informací mezi členy
- koordinuje činnost členů
- zastupuje členy při prosazování společných zájmů
- zajišťuje členům odbornou a právní pomoc
- vyvíjí vliv na změny právní úpravy a příslušných
  správních rozhodnutí

Členy sdružení mohou být obce, města a jiné právnické osoby (s výjimkou politických stran a politických hnutí), které souhlasí s cíli a zaměřením Sdružení a s jeho stanovami. Členy sdružení mohou být i obce a města přímo neohrožená prospekcí či zamýšlenou těžbou zlata nebo ostatního nerostného bohatství.