Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

   Cechy nad zlato

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob  Čechy nad zlato vzniklo v roce 1996 a bylo vytvořeno za účelem ochrany životního prostředí v oblastech ohrožených průzkumem ložisek a těžbou zlata. Mimo jiné se mu podařilo spolu s dalšími subjekty prosadit do novely geologického a malého horního zákona zákaz kyanizace při loužení nerostů. Fungování Sdružení Čechy nad zlato má smysl i dnes. Dokládají to některé články a dokumenty na těchto webových stránkách.   

 

 

Kontakt:


Jiří Šťástka
předseda Sdružení
+ 420 724 290 290

Markéta Balková
místopředsedkyně Sdružení
+ 420 724 705 685

Bohuslava Bernardová
místopředsedkyně Sdružení
+420 721 841 211


webmaster:
Mgr. František Žán
Tel.: 723 722 223
E-mail: frantisek.zan@rozmitalptr.cz

 

 

 

Sdružení vyvíjí zejména tyto činnosti:


- účast na ochraně a tvorbě životního prostředí
  v oblastech ohrožených prospekcí 
  a těžbou zlata v Čechách
- podpora aktivit k prosazování ochrany a racionálního 
  využívání ostatního nerostného bohatství s nejmenším
  možným negativním vlivem na životní prostředí
- organizace a koordinace aktivit proti průzkumným
  a těžebním aktivitám, jež hrozí poškozením životního
  prostředí a krajinného rázu
- podpora a posilování rozvoje územní samosprávy
  a účasti veřejnosti na rozhodování o závažných
  zásazích do životního prostředí
- účast na zkvalitňování a demokratizaci územně
  plánovací činnosti a rozhodovacích správních činností

Pro plnění svých cílů Sdružení zejména:

- organizuje výměnu informací mezi členy
- koordinuje činnost členů
- zastupuje členy při prosazování společných zájmů
- zajišťuje členům odbornou a právní pomoc
- vyvíjí vliv na změny právní úpravy a příslušných
  správních rozhodnutí

Členy sdružení mohou být obce, města a jiné právnické osoby (s výjimkou politických stran a politických hnutí), které souhlasí s cíli a zaměřením Sdružení a s jeho stanovami. Členy sdružení mohou být i obce a města přímo neohrožená prospekcí či zamýšlenou těžbou zlata nebo ostatního nerostného bohatství. 
 

 

19. 2. 2017

Zástupci sdružení Čechy nad zlato byli na ministerstvu

Tiskové zprávyZobrazit více

20. 6. 2014

Senátoři podpořili petici proti průzkumu a těžbě zlata

Tiskové zprávyZobrazit více

13. 11. 2013

Sdružení Čechy nad zlato rozšířilo řady a nadále se staví proti průzkumu ložisek a těžbě zlata

Tiskové zprávyZobrazit více