Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Jarní výstup na Petráškovu horu

Petráškova horaObec Hvožďany ve spolupráci se sdružením Čechy nad zlato a Brdy nad zlato pořádá 22. dubna devátý Jarní výstup na Petráškovu horu aneb překrásnou brdskou přírodou proti průzkumu a těžbě zlata. Program začne v 10:00 na návsi ve Vacíkově, kde se účastníci vydají po vystoupení hostů na pochod po naučné stezce ke štole. Zde bude připravený bohatý program nejen pro děti, občerstvení zdarma a malí výletníci dostanou čokoládové zlaťáky.

 

   Cechy nad zlato

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob  Čechy nad zlato vzniklo v roce 1996 a bylo vytvořeno za účelem ochrany životního prostředí v oblastech ohrožených průzkumem ložisek a těžbou zlata. Mimo jiné se mu podařilo spolu s dalšími subjekty prosadit do novely geologického a malého horního zákona zákaz kyanizace při loužení nerostů. Fungování Sdružení Čechy nad zlato má smysl i dnes. Dokládají to některé články a dokumenty na těchto webových stránkách.   

 

 

Kontakt:

 

Markéta Balková
místopředsedkyně Sdružení
+ 420 724 705 685
 

Jiří Šťástka
místopředseda Sdružení
+ 420 724 290 290

 


webmaster:
Mgr. František Žán
Tel.: 723 722 223
E-mail: frantisek.zan@rozmitalptr.cz

 

 

 

Pozvánka na Valnou hromadu
sdružení ČNZ 30. 3. 2023 

Aktuálně:
zasedani rady

V zasedací místnosti Městského úřadu v Rožmitále pod Třemšínem se konalo ve středu 8. února 2023 zasedání rady Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato. Na programu byla mimo jiné příprava Valné hromady, která se bude konat v březnu letošního roku, a také naplánovaní aktivit na další období. 

 

Sdružení vyvíjí zejména tyto činnosti:


- účast na ochraně a tvorbě životního prostředí
  v oblastech ohrožených prospekcí 
  a těžbou zlata v Čechách
- podpora aktivit k prosazování ochrany a racionálního 
  využívání ostatního nerostného bohatství s nejmenším
  možným negativním vlivem na životní prostředí
- organizace a koordinace aktivit proti průzkumným
  a těžebním aktivitám, jež hrozí poškozením životního
  prostředí a krajinného rázu
- podpora a posilování rozvoje územní samosprávy
  a účasti veřejnosti na rozhodování o závažných
  zásazích do životního prostředí
- účast na zkvalitňování a demokratizaci územně
  plánovací činnosti a rozhodovacích správních činností

Pro plnění svých cílů Sdružení zejména:

- organizuje výměnu informací mezi členy
- koordinuje činnost členů
- zastupuje členy při prosazování společných zájmů
- zajišťuje členům odbornou a právní pomoc
- vyvíjí vliv na změny právní úpravy a příslušných
  správních rozhodnutí

Členy sdružení mohou být obce, města a jiné právnické osoby (s výjimkou politických stran a politických hnutí), které souhlasí s cíli a zaměřením Sdružení a s jeho stanovami. Členy sdružení mohou být i obce a města přímo neohrožená prospekcí či zamýšlenou těžbou zlata nebo ostatního nerostného bohatství.