Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

   Cechy nad zlato

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob  Čechy nad zlato vzniklo v roce 1996 a bylo vytvořeno za účelem ochrany životního prostředí v oblastech ohrožených průzkumem ložisek a těžbou zlata. Mimo jiné se mu podařilo spolu s dalšími subjekty prosadit do novely geologického a malého horního zákona zákaz kyanizace při loužení nerostů. Fungování Sdružení Čechy nad zlato má smysl i dnes. Dokládají to některé články a dokumenty na těchto webových stránkách.   

 

Film Čechy – nový Klondike?

 

 

Česká televize odvysílala na konci března dokumentární film s názvem Čechy – nový Klondike? Televizní dokument Miloše Kužvarta a Martina Slunečka se na příkladech tří zlatých ložisek (Mokrsko, Petráškova hora a Kašperské Hory pokouší zachytit opakované úsilí obcí odvrátit průzkum a těžbu zlatých ložisek. Současně přibližuje zkušenosti s těžařskými firmami z devadesátých let, kdy Ministerstvo hospodářství nabídlo zdarma soukromým prospektorům průzkum a de facto následnou těžbu... Historie se opakovala v roce 2012, kdy řada našich i zahraničních těžařů podala žádosti o stanovení průzkumného území zlatých ložisek. V Programovém prohlášení vlády z února 2014 se sice uvádí, že vláda neumožní průzkum a těžbu, ale zahraniční firmy boj o zlatou hostinu nevzdávají.
Pořad můžete vidět v archivu České televize ZDE

Výzva ZPÁTKY NA ZEM

 

Kontakt:

 

Markéta Balková
místopředsedkyně Sdružení
+ 420 724 705 685
 

Jiří Šťástka
místopředseda Sdružení
+ 420 724 290 290

 

ČLENSKÝ PODÍL


webmaster:
Mgr. František Žán
Tel.: 723 722 223
E-mail: frantisek.zan@rozmitalptr.cz

 

 

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ
22. ledna 2019

FOTOGALERIE

 

6. JARNÍ VÝSTUP
NA PETRÁŠKOVU HORU
21. dubna 2018

FOTOGALERIE
 

5. JARNÍ VÝSTUP
NA PETRÁŠKOVU HORU
22. dubna 2017
FOTOGALERIE


4. JARNÍ VÝSTUP
NA PETRÁŠKOVU HORU
23. dubna 2016
FOTOGALERIE

 

3. JARNÍ VÝSTUP

NA PETRÁŠKOVU HORU
25. dubna 2015

FOTOGALERIE VIDEO


 

Zájem o těžbu zlata ve zpravodajských
relacích českých celoplošných televizních stanic. ODKAZY NA REPORTÁŽE

 

Zdravý rozum zvítězil, příroda je nad zlato
článek z únorových Třemšínských listů čtěte ZDE

Sdružení Čechy nad zlato podpořilo
Pochod proti zlatu v Kašperských Horách 
FOTOGALERIE, VIDEO Z AKCE

 

Druhý Jarní výstup na Petráčkovu
horu aneb Překrásnou brdskou přírodou
proti průzkumu a těžbě zlata

FOTOGALERIE A VIDEO
 

***

Vyčerpávající boj proti těžbě zlata
podpořila v Mokrsku řada osobností

FOTOGALERIE
 

***

Šumavské Kašperské Hory
FOTOGALERIE

 

Sdružení vyvíjí zejména tyto činnosti:

- účast na ochraně a tvorbě životního prostředí
  v oblastech ohrožených prospekcí 
  a těžbou zlata v Čechách
- podpora aktivit k prosazování ochrany a racionálního 
  využívání ostatního nerostného bohatství s nejmenším
  možným negativním vlivem na životní prostředí
- organizace a koordinace aktivit proti průzkumným
  a těžebním aktivitám, jež hrozí poškozením životního
  prostředí a krajinného rázu
- podpora a posilování rozvoje územní samosprávy
  a účasti veřejnosti na rozhodování o závažných
  zásazích do životního prostředí
- účast na zkvalitňování a demokratizaci územně
  plánovací činnosti a rozhodovacích správních činností

Pro plnění svých cílů Sdružení zejména:

- organizuje výměnu informací mezi členy
- koordinuje činnost členů
- zastupuje členy při prosazování společných zájmů
- zajišťuje členům odbornou a právní pomoc
- vyvíjí vliv na změny právní úpravy a příslušných
  správních rozhodnutí

Členy sdružení mohou být obce, města a jiné právnické osoby (s výjimkou politických stran a politických hnutí), které souhlasí s cíli a zaměřením Sdružení a s jeho stanovami. Členy sdružení mohou být i obce a města přímo neohrožená prospekcí či zamýšlenou těžbou zlata nebo ostatního nerostného bohatství.